Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Z ostatniej chwili

InsERT GT 1.56 SP1

15.03.2019

 Lista zmian:
 • Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano uprawnienia dotyczące e-sprawozdań finansowych.
 • Do e-sprawozdań finansowych dodano atrybut miejsce składnia sprawozdania. Możliwe
  opcje to KRS oraz KAS.
 • Umożliwiono podczas zatwierdzania e-sprawozdania wpisanie daty sporządzenia e-sprawozdania
  finansowego.
 • Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało
  zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
 • Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT
  w wersji 3.
 • Dodano wersję 6-0E wysyłki dla deklaracji CIT-ST(7).
 • Umożliwiono dodanie pozycji użytkownika na elemencie e-sprawozdania finansowego Dodatkowe
  informacje bez konieczności posiadania zielonego PLUSA dla InsERT GT.
 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdania typu Rachunek przepływów do e-sprawozdania.
  Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
 • Umożliwiono wysyłkę na bramkę KAS e-sprawozdań finansowych.
 • Dodano weryfikację wypełnienia obowiązkowych pól w elementach e-sprawozdania finansowego.
 • Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach
  pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.
 • Dodano możliwość podpisania e-sprawozdania finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego,
  w tym możliwość podpisania pliku wieloma podpisami.
 • Dodano możliwość zaimportowania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Importowane
  e-sprawozdanie może być podpisane zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem
  Zaufanym.
 • Zniesiono wymaganie powiązania konta ze stawką VAT dla opcji Wstaw wydatek na pojazd.
 • Poprawiono problem polegający na nie pobieraniu danych ze sprawozdania własnego o
  typie Zestawienie zmian do e-sprawozdania finansowego.
 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdań jednokolumnowych do e-sprawozdania. Poprzednio
  rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
 • Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się
  komunikatem: "Nieznany typ JPK" i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
 • Poprawiono problem polegający na nieuwzględnianiu znacznika Naliczaj zaliczki nieprzekraczające
  1000 zł podczas wyliczania zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT w wersji 4.
 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano nową opcję "Dodaj i podpisz". Umożliwia
  ona automatyczne podpisywanie dokumentów dodawanych do biblioteki spoza programu.
 • Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
 • Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki
  do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji GUS Z-03.
 • Rozwiązano problem z ustawianiem selektora "Przypadek szczególny PIT" na dokumencie
  Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych
  od stawień pól "Przypadek szczególny PIT" i "Przypadek szczególny VAT" znajdujących
  się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.
 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy podczas użycia opcji Wstaw wydatek
  na pojazd.
 • Przeniesiono pole "Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek
  małych/mikro" na Wprowadzeniu do e-sprawozdania finansowego z zakładki Daty na zakładkę
  Zasady rachunkowości.
 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy przy wyliczeniu kosztu z ustawionym
  przypadkiem szczególnym VAT lub PIT.
 • Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R
  oraz PIT-8AR.
 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano możliwość zmian grupowych.

 • Poprawiono problem przesyłania błędnego kodu tytułu ubezpieczenia do deklaracji ZUS
  RPA w przypadku rozwiązania, a następnie kontynuacji umowy.
 • Dodano skróty klawiszowe na wydatku w KPiR dotyczące kontrolek związanych z przypadkiem
  szczególnym PIT.
 • Dodano możliwość automatycznego wyboru uwierzytelniania dla poczty wychodzącej.
 • Poprawiono problem zbiorczego określania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy za
  pomocą wyjątku.
 • Poprawiono problem z importem E-ZLA o statusie "Wsteczne".


 • Wersja wymaga pełnej konwersji bazy danych.

InsERT GT 1.56

10.02.2019

Wersja zawiera kolejny pakiet zmian przystosowujących system do nowych przepisów prawnych. Najważniejsze nowości:

Nowe wersje zaliczek w podatku PIT 
• Zaliczka miesięczna i kwartalna PIT,
• Zaliczka miesięczna i kwartalna liniowa PIT,
• Zaliczka miesięczna od wypłat PIT,
• Raport o zryczałtowanym podatku dochodowym,
• Zaliczka miesięczna/kwartalna CIT.

e-Sprawozdania finansowe - dalszy rozwój 
• Dodano nowe schematy: JednostkaMala, JednostkaMikro, JednostkaOp.
• Obsłużono sprawozdania własne dostępne w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.

Elektronizacja akt pracowniczych 
Program został przystosowany do spełniania nowych przepisów ułatwiających przechowywanie akt pracowniczych. Wykonany został mechanizm umożliwiający zapisanie drukowanych dokumentów do Biblioteki pracownika i opatrzenie ich podpisem, a także wyeksportowanie paczki akt do pliku w odpowiednim formacie.

Wydruk statusu VAT/VIES 
Przywrócona została możliwość wydruków statusu podatnika:
• obrót krajowy w usłudze Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT,
• obrót zagraniczny w Internetowym systemie wymiany informacji o VAT (VIES).

Ostrzeganie przed zdublowaniem numeru dokumentu zakupu lub przyjęcia 
Dodano mechanizm wyświetlający ostrzeżenie lub blokujący zapis dokumentu dostawy/zakupu, który został już raz wpisany do systemu. Kryterium ostrzegania/blokowania jest wystąpienie identycznego numeru dokumentu w obrębie dokumentów od tego samego kontrahenta.

Cd. zmian w rozliczeniu pojazdów firmowych 
W związku ze zmianami w rozliczeniu pojazdów firmowych używanych do celów prywatnych dodano wsparcie w zaliczaniu 75% lub 20% wydatków na pojazd do KUP na dekrecie księgowym.

Raport informacyjny - ZUS RIA 
Dodano raport informacyjny ZUS RIA. Zastąpił on obowiązek wystawiania przez pracodawcę w formie papierowej dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania świadczeń. Dane z tego dokumentu ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Raport należy złożyć za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku.

Oświadczenie - ZUS OSW 
Dodano oświadczenie - ZUS OSW. Jest to oświadczenie o krótszym okresie (10 lat) przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.

InsERT 123 - co to jest?

19.07.2016

Powstaje zupełnie nowa linia produktów webowych firmy InsERT.  Nazywa się InsERT 123. Jako pierwsze dziecko nowej linii pojawi się Subiekta 123. Nowa linia produktów jest skierowana do mikrofirm, a Subiekt 123 jest webowym odpowiednikiem mikroSubiekta dla Windows. Produkt jest kolejną usługą dostępną w ramach Konta InsERT kierowaną do szerokiego grona odbiorców. Linia InsERT 123 jest linią produktów licencjonowanych czasowo.

Czym jest Subiekt 123? 

Subiekt 123 to prosta i przyjazna aplikacja pozwalająca na prowadzenie firmy z dowolnego miejsca, w którym jest dostępny Internet. Produkt jest dedykowany przede wszystkim dla mikrofirm usługowych oraz handlowo-usługowych, których działalność nie wymaga programu obsługującego magazyny. Projektując aplikację, szczególną uwagę skupiliśmy na lekkości oraz prostocie interfejsu użytkownika, co ostatecznie przekłada się na wydajność Subiekta 123. Dzięki możliwości wymiany dokumentów online z produktami księgowymi InsERT nexo aplikacja stanie się podstawowym kanałem komunikacji we współpracy z księgowymi w biurze rachunkowym obsługującym mikrofirmy. Zakup dedykowanej licencji czasowej przez biuro rachunkowe uprawni je do udostępniania aplikacji dla swoich klientów całkowicie za darmo. Decydując się na Subiekta 123, użytkownik dostanie możliwość aktywowania dodatkowych modułów, które pozwolą na dopasowanie produktu do jego własnych potrzeb.


Dla kogo dedykowany będzie Subiekt 123? 

Subiekt 123 to produkt, który kierowany będzie do dwóch grup docelowych klientów.

Pierwszą grupą będą klienci indywidualni, którzy samodzielnie zakupią licencję czasową na dedykowanej stronie produktu. Klienci indywidualni będą samodzielnie przedłużać licencję z poziomu serwisu Moje konto.

Drugą grupą będą klienci biur rachunkowych, którzy otrzymają dostęp do Subiekta 123 od biura rachunkowego, z którym nawiążą współpracę. W ramach współpracy z biurem klienci otrzymają dostęp do podstawowej funkcjonalności Subiekta 123. Produkt udostępniony przez biuro będzie od razu skonfigurowany do wymiany dokumentów z programem księgowym InsERT nexo w biurze rachunkowym.


Do najważniejszych cech Subiekta 123 należeć będą: 

• obsługa faktur (faktury VAT, faktury VAT marża, faktury uproszczone), paragonów oraz korekt dokumentów,
• obsługa kartoteki produktów (towary i usługi),
• obsługa kartoteki klientów,
• pobieranie danych klientów z bazy GUS,
• weryfikacja klientów w bazie VIES,
• wystawianie dokumentów w walucie obcej, pobieranie kursów walut,
• wsparcie dla rodzajów transakcji: sprzedaż krajowa, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, odwrotne obciążenie,
• uproszczona obsługa dokumentów nierozliczonych,
• fiskalizacja dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek),
• drukowanie dokumentów do plików pdf oraz bezpośrednia ich wysyłka do klientów,
• integracja z produktami księgowymi InsERT nexo (Rachmistrz nexo, Rewizor nexo) w zakresie wymiany dokumentów online,
• konfigurowalna strona główna, na której użytkownik będzie miał możliwość definiowania m.in. skrótów do najważniejszych funkcji w systemie,
• terminarz płatności, w którym prezentowane będą ważne daty podatkowe oraz terminy płatności dokumentów wprowadzonych do systemu,
• definiowanie wielu kont użytkowników aplikacji,
• zasilenie kartoteki produktów oraz klientów z plików .csv,
• migracja danych z mikroSubiekta dla Windows do Subiekta 123,
• migracja danych z Subiekta 123 do linii InsERT nexo.

Usługa prawdopodobnie będzie gotowa do subskrypcji w październiku 2016r

Forum użytkowników nexo

14.07.2016

Powstała nowa usługa dla użytkowników programów InsERT nexo – Internetowe forum dyskusyjne. Forum jest dostępne pod adresem: https://forum.insert.com.pl/ 
Ideą powstania forum jest stworzenie miejsca do swobodnej wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami InsERT nexo. Forum będzie kolejną usługą udostępnioną w ramach Konta InsERT, gdzie mamy już: 

- Portal pracownika,

- Portal biura,

- Wiadomości SMS.

Forum otwarte jest do czytania dla każdego. Do pisania na forum wymagana jest rejestracja Konta InsERT powiązanego z firmą, w której zostały zarejestrowane licencje produktowe.

Witryna stworzona na platformie